สรุป การใช้ Future Perfect Continuous Tense ตัวอย่างประโยค คำแปล

Future Perfect Continuous Tense (อนาคตกาลสมบูรณ์กำลังทำ)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

ประธาน + will + have + been + กริยาเติม ing (+ กรรม หรือ ส่วนขยาย)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I will have been working.
He will have been running.

หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense

ใช้ Future Perfect Continuous Tense เพื่อเน้นให้เห็นถึงการต่อเนื่องของการกระทำ ว่าเมื่อถึงเวลานั้นในอนาคตแล้ว การกระทำนั้นๆ ยังคงดำเนินอยู่ และจะดำเนินต่อไปอีก ยังไม่หยุด

ตัวอย่างประโยค future perfect continuous tense

By 10 o’clock, I will have been working without a rest.
แปลว่า เวลา 10 นาฬิกา ฉันก็กำลังทำงานต่อเนื่องโดยไม่ได้พัก

When you arrive, he will have been waiting for two hours.
แปลว่า เมื่อคุณถึง หล่อนก็จะรอคุณไปแล้วสองชั่วโมง

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> Future Perfect Continuous Tense

อยากเก่งภาษาอังกฤษ? คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
อยาก พื้นฐานภาษาอังกฤษ แน่น ต้องอ่าน >> แกรมม่า ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

 เก่งภาษาอังกฤษ แบบชิวๆ อ่าน >> คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน