No Image

กรณีที่ไม่ใช้ article นำหน้า คำนามประเภทใด พร้อมตัวอย่าง

ไม่ใช้ article ในประโยคภาษาอังกฤษ ห้ามใช้ article ในกรณีไหนบ้าง คําประเภทใดไม่ต้องใช้ article นําหน้า คำนามต่อไปนี้ ห้ามใช้ article นำหน้า (ห้ามใช้ a, an, the) 1. ไม่ใช้ article กับคำนามที่นับไม่ได้ เช่น coffee, tea, butter, […]

No Image

การใช้ the ใช้เมื่อไหร่ นำหน้าอะไร

สรุปการใช้ the หลักการใช้ the ในภาษาอังกฤษ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ มีดังต่อไปนี้ 1. การใช้ the นำหน้าคำนามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว เช่น The sun, the moon, the sky, the world 2. ใช้ the นำหน้าคำนามเพื่อชี้เฉพาะ […]

No Image

การใช้ a an ใช้กับอะไร พร้อมตัวอย่าง

การใช้ a, an ในภาษาอังกฤษ จะมี articles โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. Indefinite article ทำหน้าที่นำหน้านามความหมายทั่วๆ ไป ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง ได้แก่ a, an 2. Definite article ทำหน้าที่นำหน้าคำนาม ความหมายชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสิ่งที่เราพูดถึง ได้แก่ […]

No Image

perfect continuous tense คืออะไร

perfect continuous tense คืออะไร หมายถึงอะไร ใช้อย่างไร ถ้าหากดูจากคําภาษาอังกฤษคงพอจะเดาได้ว่า Perfect continuous คือกริยาในรูปแบบที่นอกจากมีความสมบูรณ์แล้ว ยังมีความต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่าง perfect tense และ continuous tense กลายมาเป็น perfect continuous tense ทั้งในรูปแบบโครงสร้าง และความหมายที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งลักษณะในการใช้ก็คือ ใช้กับสิ่งที่ทำมาเรื่อยๆ […]

No Image

perfect tense คืออะไร หมายถึงอะไร

perfect tense คือ ในภาษาอังกฤษคำว่า perfect หมายถึง สมบูรณ์ ดังนั้นโครงสร้างแบบ perfect tense ก็คือกริยาที่ให้ความสมบูรณ์ หมายถึงการกระทำนั้นเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ไม่ใช่การกระทำที่เกิดขึ้นเพียงสั้นๆ อย่างเช่น “ยิ้ม” แต่เป็นกระบวนการของการกระทำอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นและได้จบลงไปแล้ว อย่างเช่นการเติบโต ซึ่งการเติบโตจำเป็นต้องใช้กระบวนการที่ยาวนาน เมื่อต้องการบอกว่าเติบโตแล้ว นั่นหมายความว่ากระบวนการเติบโตนั้นได้เสร็จสิ้นไปแล้ว หรือเป็นการบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน และพึ่งเสร็จสิ้นไปในขณะนั้น ดูรายละเอียดการใช้ perfect tense […]

No Image

continuous tense คืออะไร หมายถึงอะไร

continuous tense คือ ในภาษาอังกฤษกริยา to continue หมายถึงต่อเนื่อง ไม่หยุด ดังนั้น tense ที่อยู่ในรูป continuous ก็จะให้ความหมายว่าไม่ได้หยุดนิ่ง จะมีความเคลื่อนไหวแฝงอยู่ ทั้งแบบการเคลื่อนไหวจริงๆ แบบที่กำลังทำกริยานั้นๆ และการเคลื่อนไหวแบบมองไม่เห็น อย่างเช่นพูดถึงการกระทำที่ทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ อย่างการเรียนหนังสือ การทำงาน ถึงแม้ว่าขณะที่พูดอยู่นั้นไม่มีการแสดงกริยานั้น ไม่ได้ทำกริยานั้นอยู่จริง แต่ก็ถือเป็นการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากจุดเวลาหนึ่ง ไปจนถึงอีกจุดเวลาหนึ่ง […]

No Image

simple tense คืออะไร หมายถึงอะไร

simple tense คืออะไร หมายถึงอะไร คำว่า simple ในภาษาอังกฤษหมายถึง ง่าย ธรรมดา เพราะฉะนั้น tense ที่อยู่ในหมวดของ simple tense จึงเป็น tense ที่มีลักษณะการใช้แบบง่ายๆ ธรรมดาๆ ไม่ต้องตีความหมายอะไรมากมาย เกิดขึ้นแล้วก็จบเสร็จสิ้นไปเลยในทีเดียว ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ในรูปอดีต ปัจจุบัน หรือว่าอนาคต แต่ความง่ายของ simple […]

No Image

tense คืออะไร

tense คืออะไร ปัญหาเรื่องการใช้ tense ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ถือว่าค่อนข้างมีปัญหาสำหรับคนไทย เนื่องจากรูปแบบการใช้กริยาแบบนี้ไม่มีอยู่ในระบบภาษาไทย เพราะในภาษาไทยเราจะใช้กริยาตัวเดียวกัน ไม่ว่าจะพูดถึงอดีต ปัจจุบัน หรือว่าอนาคต เช่นเดียวกันกับผู้พูดภาษาอังกฤษ เขาก็สามารถใช้ tense ด้วยความเคยชิน ไม่ต้องมานั่งเรียนรู้จัดระเบียบความคิดกันใหม่เหมือนกับคนไทย เพราะเป็นสิ่งที่เขาคุ้นชินตั้งแต่เกิด ซึ่งก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า tense คืออะไร ทำไมต้องมี tense และใช้เมื่อไหร่ ใช้อย่างไร ผู้เรียนภาษาอังกฤษที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆ อาจจะสงสัยว่า […]

แต่งประโยคภาษาอังกฤษ

การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ เริ่มจากต้องรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคำ หรือ Part of speech จากนั้นคือการนำคำต่างๆ มาเรียงเป็นประโยค โดยจัดวางให้ถูกตามโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ โดยปกติแล้วภาษาอังกฤษจะต้องประกอบด้วยประธานและกริยา หรือที่คุ้นเคยกันในโครงสร้าง S + V คือ subject + verb แต่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นคือโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นไป เวลาที่เราต้องการสื่อความหมายต่างๆ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน ในบทเรียนภาษาอังกฤษนี้ จะสอนเกี่ยวกับการแต่งประโยค โดยจะต้องรู้จักถึงชนิดของประโยคต่างๆ […]