Compound Nouns (คำนามประสม) คืออะไร ใช้อย่างไร ตัวอย่าง

Compound Nouns คำนามประสม วิธีการสร้างคำนามประสม หรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Compound Noun สามารถทำได้หลายวิธี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 1. ใช้โครงสร้าง noun + noun คือการใช้คำนาม ให้ทำหน้าที่ไปขยายคำนามอีกตัว โดยคำนามที่นำมาขยายจะต้องอยู่ในรูปคำนามเอกพจน์ เช่น window pane บานหน้าต่าง name list รายชื่อ kitchen […]

การแสดงความเป็นเจ้าของ การใช้ ‘s และ of

การแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive forms) การแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษนั้น เราสามารถแสดงความเป็นเจ้าของคำนามได้หลายวิธี ในบทเรียนนี้จะพูดถึงการแสดงความเป็นเจ้าของที่นิยมใช้กัน 2 แบบหลักๆ คือ 1. การใช้ of 2. การใช้ apostrophe s (’s) เรามาเริ่มดูจากวิธีการแรก 1. การแสดงความเป็นเจ้าของโดยใช้ of 1.1 วิธีนี้เรามักใช้เพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของ สำหรับสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่างๆ ตัวอย่างเช่น […]

Collective nouns หรือ สมุหนาม ดูตัวอย่างและการใช้นามกลุ่ม

Collective nouns คืออะไร Collective nouns หรือ สมุหนาม คือ คำที่ใช้เรียกคำนาม ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ตัวอย่างของคำนามรวมกลุ่ม เช่น an army of soldiers, ants a plague of insects a hive of bees […]

คำนามนับไม่ได้ คืออะไร มีกี่ประเภท พร้อมตัวอย่างและคำแปล

Non-count Nouns (คำนามนับไม่ได้) คืออะไร คํานามนับไม่ได้ หมายถึง สิ่งที่ไม่สามารถนับจำนวนได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นของเหลว หรือแก๊ส หรืออาจจะเป็นพวกสิ่งของต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆ หรือมีความละเอียดเกินกว่าที่จะนับได้ คนทั่วไปจึงไม่นิยมนับกัน หรือเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้ ในกฎไวยากรณ์เลยจัดอยู่ในกลุ่มคำนามนับไม่ได้ เรามาดูการจัดกลุ่มต่างๆ ของคำนามนับไม่ได้ ว่ามีอะไรบ้าง พร้อมคำแปล 1. Group nouns เป็นคำนามนับไม่ได้ที่มีความหมายเป็นภาพรวมของสิ่งต่างๆ ไม่สามารถนับแยกเป็นชิ้นๆ […]

No Image

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ each และ every

การใช้ each และ every ตามหลักไวยากรณ์ (แกรมม่า) ภาษาอังกฤษ คำว่า each แปลว่า แต่ละ แต่ คำว่า every แปลว่า ทุกๆ แต่ทำไมถึงจับมาอยู่ใน Part เดียวกันก็เพราะว่า ทั้ง 2 คำนี้ ใช้คล้ายๆกันและความหมายก็ใกล้เคียงกันมาก เทคนิคการจำและการใช้ each […]

No Image

สรุปการใช้ a few, a little, few, little เปรียบเทียบชัดเจน สังเกตข้อแตกต่าง ง่ายๆ

การใช้ a few, a little, few, little ทั้ง 4 คำนี้ a few, a little, few, little ใช้บอกการว่ามีอยู่บ้างหรือว่ามีอยู่นิดหน่อย และใช้วางนำหน้าคำนาม ทั้ง 4 คำนี้ใช้กับประโยคบอกเล่าเท่านั้น จะไม่ใช้กับประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม ความแตกต่างของ 4 คำนี้มีความแตกต่างกันอย่างมาก […]

No Image

การใช้ much และ many พร้อมเทคนิค วิธีจำ และตัวอย่าง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ much กับ many พูดถึงคำแปลของคำว่า much กับ many แปลว่า มาก ตำแหน่งของมันคือใช้วางหน้าคำนามเพื่อบอกว่า มีคำนามนั้นอยู่มาก สิ่งที่ง่ายของมันก็คือสามารถใช้ได้ทั้งประโยคบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คำถาม เทคนิคการจำ การใช้ much กับ many Much + คํานามนับไม่ได้ Many + […]

การใช้ some และ any ตัวอย่างประโยค และโครงสร้าง

แกรมม่าภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ some และ any Some และ any แปลได้ความหมายเดียวกันแปลว่า บ้าง วิธีการใช้ใช้วางนำหน้าคำนามเพื่อบอกว่ามีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่รู้จำนวนที่แน่ชัดนะว่ามีเท่าไหร่ ทั้ง some และ any ใช้กับคำนามที่นับได้และก็นับไม่ได้ แต่วิธีการใช้ของมันมีข้อแตกต่างกันนะ Some ส่วนมากแล้วโดยหลักๆ เลยจะใช้กับประโยคบอกเล่า Any จะใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถาม ซึ่งสองคำนี้มีความหมายแปลว่า […]

No Image

สรุปภาษาอังกฤษ เรื่อง Article แบบละเอียด เข้าใจครบถ้วน

Articles คืออะไร? ในภาษาอังกฤษเวลาเราจะพูดถึงคำนามต่างๆ เช่น cat, dog, boy, girl, school, book, park, pen เป็นต้น บางครั้งเราต้องใส่คำนำหน้าคำนามด้วย คำที่มานำหน้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Articles ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ตัว ดังนี้ a, an, the ถามจริงนะครับเคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องใส่? การใส่ […]