การตอบรับ ปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล เสียงเจ้าของภาษา

สนทนาภาษาอังกฤษ การตอบรับ และตอบปฏิเสธ ฝึกพูด ฝึกฟัง ภาษาอังกฤษ การตอบรับและตอบปฏิเสธ บอกว่าใช่ และไม่ใช่ ฟังเสียงคำศัพท์และบทสนทนา Vocabulary (คำศัพท์ภาษาอังกฤษ) yes (เยสฺ) ใช่ no (โน) ไม่ใช่ okay (โอเค) ใช่ / ตกลง sure (ชัวรฺ) […]

การบอกว่า ชอบ ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล เสียงเจ้าของภาษา

ประโยคภาษาอังกฤษ บอกว่า ชอบ และ ไม่ชอบ ฝึกพูด ฝึกฟัง ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการบอกว่าชอบและบอกว่าไม่ชอบ สามารถกดฟังเสียงเจ้าของภาษาได้ที่แถบเล่นเสียงนี้   การบอกว่าชอบ (expressing likes) I like… (ไอ ไลคฺ) ฉันชอบ… I love… (ไอ เลิฟฺ) ฉันรัก(ชอบมากๆ)… I […]

ก็แล้วแต่.. แล้วแต่คุณ ภาษาอังกฤษ พูดยังไง พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ เมื่อต้องการบอกว่า แล้วแต่คุณ ให้คุณตัดสินใจ มันขึ้นอยู่กับคุณ เราจะสามารถพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรบ้าง มาดูกัน กับประโยคภาษาอังกฤษเด็ดๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล Whatever floats your boat. วอทเอฟเวอรฺ โฟลทสฺ ยัวรฺ โบทฺ เอาที่แกสบายใจละกัน Whatever you want. วอทเอฟเวอรฺ ยู วอนทฺ […]

อย่ามโน หลงตัวเอง หยิ่ง ยโส จองหอง ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร พร้อมคำอ่าน

คำศัพท์ และประโยค ภาษาอังกฤษ เมื่อต้องการพูดว่า อย่ามโน อย่าหลงตัวเอง อย่าหยิ่งยโส จองหอง ภาษาอังกฤษ พูดว่ายังไงได้บ้าง มาดูประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล สำหรับคำด่าภาษาอังกฤษ หรืออาจเป็นการเหน็บแนม หรือเตือนสติก็ได้ ถ้าพูดกับเพื่อน หรือคนสนิท ในสถานการณ์ที่สมควรพูด และควรใช้น้ำเสียงที่ดีในการพูด Don’t be so vain. โดนทฺ […]

No Image

งานอดิเรก ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ดูคลิปวิดีโอ และฟังเสียงการพูด บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานอดิเรก (hobby) บทสนทนาภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล Hey guys, did you guys decide which club to join? เฮ้ พวกนาย ตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเข้าชมรมอะไร Not yet! I still have […]

No Image

บทสนทนา การทักทาย การแนะนำตัว ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล (มีวิดีโอ)

ดูคลิปวิดีโอ และฟังเสียงการพูด บทสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับการแนะนำตัว และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เบื้องต้น บทสนทนาภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล Oh, it’s John. What’s up John! โอ้ นั่นจอห์น ว่าไงจอห์น Hey, great to see you guys. เฮ้ ดีจังที่ได้เจอพวกนาย […]

No Image

การแสดงความยินดี และ การอวยพร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

การแสดงความยินดี และ การอวยพร ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่เจอบ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล Congratulating (คอนแกรทจุเลทิง) การแสดงความยินดี Blessing (เบลซซิง) การให้พร, การอวยพร ภาษาอังกฤษ Congratulations (คอนแกรทจุเลเชินสฺ) ขอแสดงความยินดีด้วย Good luck (กูด ลัค) โชคดีนะ Have a […]

No Image

การทักทาย และ การบอกลา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

การทักทาย และ การบอกลา ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่เจอบ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล Greetings (กรีททิงสฺ) การทักทาย ภาษาอังกฤษ Good morning (กูด มอร์นิง) อรุณสวัสดิ์ Good afternoon (กูด แอฟเทอนูน) สวัสดีตอนบ่าย โดยสามารถใช้ทักทายไปจนถึงตอนเย็น Good evening […]

No Image

การตอบรับ และปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล

การตอบรับ และปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่เจอบ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล Responding (เรสพอนดิง) การตอบรับ ภาษาอังกฤษ Yes (เยส) ใช่ Sure (ชัวรฺ) แน่นอน OK (โอเค) ตกลง [ย่อมาจาก Okay] Of course […]

No Image

การทักทาย ภาษาอังกฤษ และการตอบกลับ พร้อมคำอ่าน คำแปล

การทักทายภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล ประโยคทักทายภาษาอังกฤษ เมื่อเจอกันครั้งแรก How do you do? (ฮาว-ดู-ยู-ดู) สวัสดี คำทักทายทั่วไป ภาษาอังกฤษ Hi (ไฮ) สวัสดี Hello (เฮลโล) สวัสดี การทักทายภาษาอังกฤษ ตามช่วงเวลา Good morning (กูด-มอรฺนิง) อรุณสวัสดิ์, […]