เหนื่อย ภาษาอังกฤษ เหนื่อยมาก หมดแรง ไม่มีแรง พูดอย่างไร

เหนื่อย เหนื่อยมาก ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร

คำว่า เหนื่อย ภาษาอังกฤษ นอกจากคำว่า tired (อ่านว่า ทายเยิรดฺ) ผู้เรียนภาษาอังกฤษยังสามารถใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

Exhausted (เอ็กซอซถิด) เหนื่อยมาก
ตัวอย่างประโยค I must get some sleep – I’m exhausted.
แปลว่า ฉันต้องนอนสักหน่อย – ฉันเหนื่อยมาก

Pooped (พูพดฺ) เหนื่อยมาก หมดแรง ไม่มีแรง
ตัวอย่างประโยค I can’t walk any further – I’m pooped!
แปลว่า ฉันเดินต่อไปอีกไม่ไหวแล้ว – ฉันเหนื่อยจนหมดแรงแล้ว

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่ใช้บอกว่า เหนื่อย

I’m out of energy!
อ่านว่า ไอมฺ-เอาทฺ-ออฟ-เอนเนอจี
แปลว่า ฉันหมดแรงแล้ว, ฉันหมดพลังแล้ว. ฉันไม่มีแรงแล้ว

I’m tired.
อ่านว่า ไอมฺ-ทายเยิรดฺ
แปลว่า ฉันเหนื่อย

I’m sleepy.
อ่านว่า ไอมฺ-สลีพพิ
แปลว่า ฉันง่วง

อยากเก่งภาษาอังกฤษ? คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
อยาก พื้นฐานภาษาอังกฤษ แน่น ต้องอ่าน >> แกรมม่า ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

 เก่งภาษาอังกฤษ แบบชิวๆ อ่าน >> คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน