การทำคำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เป็นคำนามพหูพจน์

คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe และทำให้เป็นคำนามพหูพจน์

คำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เมื่อทำเป็นรูปพหูพจน์ ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วเติม es

ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ดังนี้

1. knife – knives = มีด
2. leaf – leaves = ใบไม้
3. life – lives = ชีวิต
4. hoof – hooves = กีบเท้าสัตว์
5. thief – thieves = ขโมย
6. wife – wives = ภรรยา

แต่มี 2 คำ ที่เป็นข้อยกเว้น เมื่อทำเป็นพหูพจน์ ให้เติม s ได้เลย
roof – roofs = หลังคา
proof – proofs = หลักฐาน

อยากเก่งภาษาอังกฤษ? คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
อยาก พื้นฐานภาษาอังกฤษ แน่น ต้องอ่าน >> แกรมม่า ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

 เก่งภาษาอังกฤษ แบบชิวๆ อ่าน >> คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน