อย่ามโน หลงตัวเอง หยิ่ง ยโส จองหอง ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร พร้อมคำอ่าน

คำศัพท์ และประโยค ภาษาอังกฤษ เมื่อต้องการพูดว่า อย่ามโน อย่าหลงตัวเอง อย่าหยิ่งยโส จองหอง ภาษาอังกฤษ พูดว่ายังไงได้บ้าง มาดูประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล สำหรับคำด่าภาษาอังกฤษ หรืออาจเป็นการเหน็บแนม หรือเตือนสติก็ได้ ถ้าพูดกับเพื่อน หรือคนสนิท ในสถานการณ์ที่สมควรพูด และควรใช้น้ำเสียงที่ดีในการพูด

Don’t be so vain.
โดนทฺ บี โซ เวน
อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลย

Get real
เก็ท เรียล
จงอยู่กับความเป็นจริง (อารมณ์ประมาณว่า ตื่นเถอะแก อย่าเพ้อไปหน่อยเลย)

You are not that important.
ยู อาร์ นอท แดท อิมพอรฺ เทินทฺ
แกไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะ

Don’t make up stories.
โดนทฺ เมค อัพ สตอรี่-สฺ
อย่าแต่งเรื่องสิ

Don’t deceive yourself.
โดนทฺ ดิซีฟฺวฺ ยัวรเซลฟฺ
อย่าหลอกตัวเอง

Don’t fool yourself.
โดนทฺ ฟูล ยัวรเซลฟฺ
อย่าหลอกตัวเอง

Stop deceiving yourself.
สตอพฺ ดิซีฟฟิง ยัวรเซลฟฺ
หยุดหลอกตัวเองเสียที

Stop fooling yourself.
สตอพฺ ฟูลลิง ยัวรเซลฟฺ
หยุดหลอกตัวเองเสียที

Don’t be so arrogant.
โดนทฺ บี โซ แอรโรเกินทฺ
อย่าหยิ่ง ยโส จองหอง

Don’t flatter yourself.
โดนทฺ แฟลทเทอะ ยัวรเซลฟฺ
อย่าสำคัญตัวเองผิดนะ

อยากเก่งภาษาอังกฤษ? คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
อยาก พื้นฐานภาษาอังกฤษ แน่น ต้องอ่าน >> แกรมม่า ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

 เก่งภาษาอังกฤษ แบบชิวๆ อ่าน >> คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน