คำศัพท์ คนรูปแบบต่างๆ นิสัยต่างๆ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนิสัย และคนรูปแบบต่างๆ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

gossiper
(กอซซิปเปอะ)
คนขี้นินทา, ปากหอยปากปู

egotist
(อีโกทิสทฺ)
คนอวดดี, คิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่น

liar
(ไลอะ)
คนชอบโกหก

boaster
(โบสเตอะ)
คนขี้โม้, ขี้อวด

talker
(ทอลคฺเกอะ)
คนพูดมาก

nitpicker
(นิทฺพิคเกอะ)
คนชอบจับผิด

mudslinger
(มัดสลิงเกอะ)
คนชอบใส่ร้ายป้ายสี

conversationalist
(คอนเวอเซเชินนัลลิสทฺ)
คนชอบสนทนา, สนทนาเก่ง

raconteur
(แรคอนเทอะ)
คนที่เล่าเรื่องสนุกน่าสนใจ

อยากเก่งภาษาอังกฤษ? คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
อยาก พื้นฐานภาษาอังกฤษ แน่น ต้องอ่าน >> แกรมม่า ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

 เก่งภาษาอังกฤษ แบบชิวๆ อ่าน >> คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน