ก็แล้วแต่.. แล้วแต่คุณ ภาษาอังกฤษ พูดยังไง พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ เมื่อต้องการบอกว่า แล้วแต่คุณ ให้คุณตัดสินใจ มันขึ้นอยู่กับคุณ เราจะสามารถพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรบ้าง มาดูกัน กับประโยคภาษาอังกฤษเด็ดๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Whatever floats your boat.
วอทเอฟเวอรฺ โฟลทสฺ ยัวรฺ โบทฺ
เอาที่แกสบายใจละกัน

Whatever you want.
วอทเอฟเวอรฺ ยู วอนทฺ
อะไรก็ได้ที่แกต้องการ

It’s up to you.
อิทซฺ อัพ ทู ยู
แล้วแต่แกเลย

It depends on you.
อิทซฺ ดีเพนดฺสฺ ออน ยู
มันขึ้นอยู่กับแก

It’s down to you.
อิทซฺ เดาวนฺ ทู ยู
มันเป็นหน้าที่แกนะ

Whatever you see fit.
วอทเอฟเวอรฺ ยู ซี ฟิทฺ
อะไรก็ได้ที่แกว่าดี (เหมาะสม)

อยากเก่งภาษาอังกฤษ? คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
อยาก พื้นฐานภาษาอังกฤษ แน่น ต้องอ่าน >> แกรมม่า ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

 เก่งภาษาอังกฤษ แบบชิวๆ อ่าน >> คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน